HOME

Groeien in je vak

VISIE-tatie logo_FC_Groot
ondersteuning

Ondersteuning

De visiteurs van Visie-tatie B.V. zijn zelf ook allemaal therapeut en hebben hun eigen praktijk (gehad). Ook zien wij dagelijks hoe andere therapeuten hun praktijk vormgeven. Met plezier delen wij onze kennis en ervaring over een aantal vraagstukken waar veel van ons mee te maken hebben.

team

Team

Visie-tatie B.V. is opgericht door en voor zorgverleners in de complementaire gezondheidszorg. Wij werken samen met een aantal visiteurs die verspreid over het land werken en wonen.

regelgeving

Regelgeving

In de gezondheidszorg is het belangrijk dat een cliënt erop kan vertrouwen dat de zorg professioneel en veilig wordt aangeboden. Dat is ook de reden waarom beroepsverenigingen criteria stellen voor de aangesloten therapeuten. Daarmee creëren ze een waarborg die cliënten de zekerheid geeft die noodzakelijk is.

Samen kijken naar professionaliteit en bewustwording

Wat goed genoeg is, koester dat, maar verbeter waar het gewenst is.

Wij denken mee

Meldcode

Meldcode huiselijk geweld

In november 2016 is de signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld op de thema’s kindermishandeling en mensenhandel. Ook ontwikkelingen, zoals de komst van Veilig Thuis en de kennis die er nu is over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, zijn hierin verwerkt. De vernieuwde kaart bestaat uit een papieren en een digitale versie die voor iedereen makkelijk te gebruiken en snel toegankelijk is, ook op telefoons en tablets.

Kijk voor meer informatie op de website van Kadera.

AVG

AVG

Privacy is een grondrecht. De privacyregelgeving is er daarom op gericht om individuen te beschermen. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De grootste wijziging die de AVG meebrengt is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie of zelfstandige professional zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen uit de AVG.

Lees verder op onze pagina over regelgeving.

WGBO

WGBO

Een van de belangrijkste wetten die van toepassing is op de complementaire zorg is de WGBO. WGBO staat voor Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staan de rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven.

Lees verder op onze pagina over regelgeving.

Contact

06-22113765
info@visie-tatie.nl

Schuiven naar boven