Home
Visie
Werkwijze Visitaties
Beroepsverenigingen
Regelgeving
Ondersteuning therapeuten
Het team
Feedback van therapeuten
Contact

Visie-tatie

 

Visie-tatie is een onafhankelijk visitatiebureau in de complementaire gezondheidszorg. Op constructieve wijze bieden wij ondersteuning in de kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering.

 

Zinvol visiteren