Home
Visie
Werkwijze Visitaties
Beroepsverenigingen
Regelgeving
Ondersteuning therapeuten
Het team
Feedback van therapeuten
Contact

Beroepsverenigingen

Ondersteuning aan beroepsverenigingen

Het vergt veel tijd en expertise voor een beroepsvereniging om de kwaliteit van haar leden op een goede wijze te borgen. Visie-tatie kan het volledige proces van het toetsen en ondersteunen van de therapeuten voor een beroepsvereniging uitvoeren. Dit heeft de volgende voordelen:

De visitaties worden door een onafhankelijke partij uitgevoerd.

| Visie-tatie beschikt over een team van ervaren visiteurs dat goed op de hoogte is van de wet- en regelgeving.

| De werkwijze van Visie-tatie is er speciaal op afgestemd om de juiste balans te vinden tussen het toetsen van de criteria waar de therapeuten aan dienen te voldoen (vinken) en de therapeuten te ondersteunen om het beste uit zichzelf naar boven te halen (vonken).

| U als beroepsvereniging ontvangt van elke therapeut een uitgebreid rapport.

| Ook kan Visie-tatie inzicht geven in de punten waar de therapeuten als groep goed in zijn en wat veel voorkomende verbeterpunten zijn. In een overzichtsrapport ontvangt u de statistieken van de gevisiteerde therapeuten. Daarmee kunt u de communicatie en ondersteuning naar therapeuten toe verder verbeteren.

 

Daarnaast is het ook mogelijk om Visie-tatie in te schakelen bij onderdelen van het visitatie proces. Visie-tatie kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij:

| Het opstellen van een vragenlijst die afgestemd is op de criteria die uw organisatie stelt en op de wetgeving.

| Het trainen en begeleiden van de leden van een eigen visitatiecommissie.

 

Wilt u meer informatie? Wij maken graag een afspraak om de samewerkingsmogelijkheden met u te bespreken.

Zinvol visiteren