Het team

Visie-tatie is opgericht door en voor zorgverleners in de complementaire gezondheidszorg. Wij werken samen met een aantal visiteurs die verspreid over het land werken en wonen.

Sean Vermeulen

Denken we niet allemaal wel eens in onze praktijk ‘Waarom al die regels, wetten en administratie?’ Ik wel toen ik mijn praktijk voor Bowenbehandeling voerde. Tijdens de jaren als bestuurder bij de NVST kreeg ik steeds vaker deze vraag te horen van de therapeuten of artsen en aan de andere kant werd ik geconfronteerd met de ontwikkelaars en initiators van deze regelgeving. Gaandeweg ontdekte ik het belang van deze regelgeving en begon ik het steeds meer te zien als een positieve wending in de ontwikkeling van de complementaire zorg met betrekking tot o.a. veiligheid, professionaliteit en structuur. Deze positieve kant van het organiseren en structureren vind ik een mooi aanvulling bij de bezoeken van al die prachtige praktijken die we met ons allen voeren. Ik zie dit als een extra handvat voor een transparante, heldere en dus makkelijkere bedrijfsvoering. Mijn motto is: wat goed genoeg is; koester dat, maar verbeter waar het gewenst is. Hiermee kan ik nu invulling geven aan mijn werkbare leven met de leukste job die er is voor mij.

Germaine 2017

Germaine van der Kolk

In mijn ‘vorige leven’, zoals ik het noem, ben ik werkzaam geweest bij diverse banken en verzekeraars. Hier heb ik veel geleerd over communicatie en advisering. Na een time-out heb ik echter besloten dat het tijd was om mijn hart te volgen. Sinds een jaar of tien beloop ik nu het pad van de complementaire zorg. Eerst als student en nu als lichaamsgericht- en psychosociaal therapeut. Mijn eerder opgedane werkervaring heb ik altijd gezien als een pluspunt in mijn huidige vakgebied. Het is volgens mij niet of/of maar en/en. Werken voor Visie-tatie betekent voor mij collega-therapeuten ondersteunen en samen kijken hoe we de kwaliteit en professionaliteit in ons vakgebied nog meer kunnen vergroten. Samen kunnen we er voor zorgen dat de complementaire zorg er toe blijft doen en dat we als volwaardig partner worden gezien in de totale gezondheidszorg.

Yvonne

Yvonne Scheurs-Tauber

De complementaire geneeskunde is voor mij ‘essentiële’ geneeskunde . Hoe bewuster mensen worden, hoe meer zij voorkeur geven aan een natuurlijke gezondheidszorg. Dat geeft onze branche als geheel en elke zorgverlener apart een grote verantwoordelijkheid die bovendien groeiende is. Daarom spelen alle aspecten van een natuurgeneeskundige praktijk een belangrijke rol en verdienen de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid. Professioneel werken betekent ‘zorgen dat de zaken op orde zijn’. Hierop toezien is dan ook een belangrijke taak van beroepsverenigingen. Wordt deze taak goed uitgevoerd, dan draagt dat bij aan het positieve imago van de complementaire geneeskunde als geheel waardoor steeds meer mensen deze vorm van gezondheidszorg zullen ontdekken en ervaren wat deze voor hen kan betekenen. En dat is mijn passie, hier een steentje aan bijdragen!
Waardevolle inzichten over het belang van visitatiewerk is wat 10 jaar als zeer actief bestuurslid van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijze) mij heeft opgeleverd. En wel zodanig, dat ik tijdens dat werk steeds meer begon in te zien welke waardevolle bijdrage ik als individu zou kunnen leveren voor het gehele beroepsveld. Ik ken het werk in alle facetten en vanuit alle invalshoeken: als natuurgeneeskundig therapeut, als bestuurslid met een portefeuille waarvan het visitatiewerk een groot deel uitmaakt, als visiteur en als visitatiecoach waarbij ik in samenwerking met RBCZ heb bijgedragen aan de opleiding van visiteurs voor diverse beroepsverenigingen.
Mijn achtergrond: behalve dat ik natuurgeneeskundig therapeut ben (orthomoleculaire geneeskunde en voetreflextherapie) heb ik vele jaren gewerkt als orthomoleculair consultant voor diverse bedrijven en daarbij een grote ervaring met praktijken en vele natuurgeneeskundige disciplines opgedaan in binnen- en buitenland. Vanuit mijn eerste carrière als muziekdocent zit het onderwijzen mij in het bloed en geef ik nog steeds verschillende cursussen, zowel ‘live’ als in webinars op het gebied van MBK gecombineerd met natuurgeneeskundige disciplines ook in samenwerking met diverse collega’s.

foto Anja

Anja van Stralen

Na ruim 10 jaar in het commerciële bedrijfsleven, van marketing & kwaliteitsbeheer tot adviseur commerciële zaken, ben ik in 2006 een andere weg ingeslagen. Sindsdien werk ik met veel plezier in mijn eigen praktijk voor natuurgeneeskunde. Het is mijn visie dat iedereen het recht heeft om zijn/haar unieke kwaliteiten en talenten te ontsluiten. Leven vanuit deze natuurlijke, innerlijke kern levert zowel gezondheid, levensplezier als een optimale bijdrage aan de samenleving op. In mijn praktijk werk ik met Bowen therapie in combinatie met voedings-, leefstijl- en bewustzijnsadvies (orthomoleculair). Daarnaast werk ik als transformatiecoach via individuele maatwerktrajecten en reizen naar Hawaii. Ik geloof in een wereld waarin regulier en complementair samenwerken om zo tot de beste kwaliteit van zorg en leven te komen. Het is mijn ervaring dat de complementaire sector veel cliënten/patiënten ondersteunt in het weer leven vanuit hun natuurlijke kern. Van veel complementair werkenden hoor ik dat ze het ‘land van de wetgevingen & verplichtingen’ lastig vinden terwijl het ze juist kan assisteren in het zich sterk neerzetten. Voor mij is visiteren het ondersteunen van collega therapeuten en samen kijken of en hoe we de professionaliteit en kwaliteit naar een hoger niveau kunnen tillen. Zodat deze veelzijdige sector een zichtbare plek binnen de gezondheidszorg krijgt.

Anna

Anna Valk

Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam met mensen… Ik hou ervan om zorgend bezig te zijn, verhalen van anderen te ontdekken, in gesprek te gaan over waarom we dingen doen zoals we ze doen…Verbinding ervaren en aandacht is belangrijk voor mij. Naast “cliënt/therapeut verbinding” is verbinding tussen therapeuten in het complementaire veld onderling ook belangrijk! Maar ook verbinding tussen complementair en regulier zorg. Door van elkaar te leren en met elkaar te delen zorgen we voor vermenigvuldiging… Het vermenigvuldigen van de super goede zorg welke wij hier in Nederland hebben. Dat is waarom ik graag wil werken bij Visie-tatie: het vermenigvuldigen van kwaliteit… Door in gesprek te gaan met elkaar, te leren en te delen, zorgen we voor een professioneel complementair veld welke transparant naar buiten kan treden. Hierdoor kan de zorgvrager vertrouwd kiezen uit het, op dat moment nodige, van twee elkaar aanvullende werelden van zorg. + en : = vermenigvuldigen! Het lijkt mij fijn daar een bijdrage aan te mogen leveren!

SuzanBoomars

Suzan Boomars

Tijdens mijn werkzaamheden als Verpleegkundige kwam ik er achter dat, achter de zieke “Mens” in het bed, veel meer schuil gaat dan alleen de ziekte en dat er soms meer bij komt kijken dan een pleister,  of pilletje om de mens weer te “Helen”.
Dat is de reden dat ik ben gaan zoeken naar complementaire therapieën en beheers ik uiteindelijk een aantal technieken die ik combineer bij het werken in mijn praktijk.
Omdat ik zo lang ook in de reguliere zorg heb gewerkt weet ik de meerwaarde van veilig werken, protocollen naleven en goede informatieverstrekking naar diegene die met de protocollen/ richtlijnen moeten werken. Het begrijpelijk maken en motiveren alles toch toe te passen is voor mij een leuke uitdaging.
Waarom dan nu Visiteren?
Het werken in mijn praktijk is solistisch en dus andere relatie dan met collega`s.
Eens in de keuken van een collega kijken het inventariseren van de huidige situatie, in een andere complementaire praktijk dan de mijne, maar met bestaande richtlijnen als uitgangspunt, het eventueel optimaliseren van een praktijk op een manier die motiverend werkt kun je met behulp van een visitatie bewerkstelligen en dat is een leuke uitdaging.
Ik zie het als praktijk/therapeut ondersteunend en verbeterend.
Met behulp van de richtlijnen binnen een visitatie traject kan ik meewerken aan, daar waar nodig, het optimaliseren van het niveau van de Complementair werkende therapeuten om zodoende een professionele uitstraling te bewerkstelligen ten opzichte van de landelijke opinie die “alternatief” nog graag in de geitenwollensokken cultuur zet!
Omdat ik veel weet van de reguliere zorg weet ik dat je altijd serieus genomen wordt als je kennis van zaken hebt en je kunt beargumenteren waarom je iets doet of niet doet.
Visitatie is daar een goed instrument voor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Karel Aerssens

Van kinds af aan werd ik een “zorger” genoemd. Zorgen is me met de paplepel ingegoten. Logischerwijs ben ik welzijnswerker geworden, hoewel ik na een aantal jaren de stap heb gemaakt naar logistiek management. Hier heb ik vooral geleerd structuur aan te brengen.
Toen ik na een reorganisatie de keuze had om een heel andere richting in te slaan ben ik in 1997 begonnen met lichaamswerk; met massage en sporttherapie heb ik de eerste stappen in therapeutenwereld gezet.
Al gauw stond ik voor de klas als praktijkdocent sportmassage. Niet veel later is daar de Bowen Therapie bij gekomen en sinds 2006 ben ik naast mijn eigen praktijk (hoofd)docent voor BowNed.
Met de vraag of visiteren iets voor mij zou zijn kwam alles bij elkaar: zorgen, gevoel voor mensen, structuur aanbrengen en kennis delen.
De inzet voor kwaliteit en professionaliteit zie ik bij bijna alle complementaire therapeuten aanwezig en met alle therapeuten die ik tegenkom besef ik steeds meer wat een prachtig vak we hebben.
Mijn uitdaging in het visiteren is om dan samen met de therapeut die kwaliteit en professionaliteit naar een nog hoger plan te brengen door haar of hem te steunen in de organisatie en verder wegwijs te maken in de vele regels die inmiddels gelden.

_LD48840 Jemaine web

Jemaine de Kort
 

 In  2004 ben ik begonnen te werken als antroposofisch therapeute. Na een lange reis waar ik ooit begonnen ben op de toneel school en ik de liefde voor beweging en dans ontdekte, kwam ik uiteindelijk bij de opleiding voor eurythmie in Engeland. Daar kwamen kunst, heling en spiritualiteit uiteindelijk  in samen, het een kan niet zonder het andere voor mij.
Ik ben eurythmieherapeute, geef ritmische inwrijvingen en heb mij later ontwikkelt door een studie hypnotherapie. Afgelopen jaar begon ik met de opleiding tot E.E.N. therapie, energetisch therapie. Ik heb in verschillende landen gestudeerd zoals Engeland, USA en in Duitsland. Zo zag ik verschillende aspecten van hoe het in de verschillende landen geregeld is en dacht bij mezelf, in Nederland is het zo gek nog niet!
Sinds de tijd dat ik begon is er veel veranderd aan regelgevingen en deze worden er door de jaren niet minder om.
Ik heb ontdekt dat de uitdagingen in de regelgevingen en de eisen van de zorgverzekeraars die steeds veranderen, behalve dat ze veel kunnen vragen, er juist voor konden zorgen dat ik steeds meer ging geloven in het werk wat ik doe als therapeute.
Met het werk bij Visie-tatie wil ik graag andere collega’s hierin een steuntje bieden en ze helpen inzien dat het allemaal niet zo overweldigend hoeft te zijn, wanneer je blijft geloven in jezelf.
Het kan zelfs leuk zijn wanneer je gaat zien hoe het werkt en gaat inzien dat je je er zelf door kunt ontwikkelen.
Dat deel van ons mag ook ontwikkeld worden, onszelf laten zien en staan voor wie we zijn!
Een rechtmatige plaats te mogen bemachtigen in de wereld en in het bijzonder die van de zorg in Nederland. Het professionaliseren van je bedrijf kan bijdragen in het werk als therapeut(e). Waar de dingen goed geregeld zijn, kan er ook rust komen en kun je je nog sterker gaan voelen in datgene wat je doet.
Het vertrouwen in wat je doet en je herinneren aan datgene wat er voor zorgde dat je begon aan de weg tot therapeut(e), mag voorop blijven staan.
Daar gaat het uiteindelijk om!
Een verbindend element te kunnen zijn voor collega’s om hun prachtig beroep zo goed mogelijk te blijven doen is wat ik heel mooi vind aan het werk als visiteur.

Foto GerdaDSC_0252

Gerda Fortuin

Als leerkracht ben ik ruim 30 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Mijn interesse ging echter, naast het lesgeven, ook uit naar het bevorderen van het welbevinden van de mens. Zowel lichamelijk als geestelijk “goed in je vel zitten” is erg belangrijk.
Sinds 2009 heb ik mijn eigen natuurgeneeskundige praktijk in Dordrecht, waar ik werk met verschillende, elkaar mooi aanvullende therapieën.
De rode draad in mijn werk is altijd, vanuit de holistische visie, het aanspreken van het zelf herstellend vermogen van de mens.
Het werken als visiteur voegt weer andere aspecten toe aan mijn werkzame leven. De meeste therapeuten vinden het verplichte papierwerk en de wet- en regelgeving niet het leukste onderdeel van hun vak. Het is fijn om als visiteur van toegevoegde waarde te zijn voor je collega-therapeuten en het voor hen allemaal een beetje gemakkelijker te maken.
De visitatiebezoeken zorgen stuk voor stuk voor mooie ontmoetingen en inspirerende gesprekken; dit maakt het visiteren heel plezierig om te doen.

Herniz Brink

Mijn naam is Herniz Brink en ben geboren en getogen in een ondernemersgezin en heb 25 jaar mogen ondernemen binnen ons familiebedrijf.
Dit is vormend geweest voor wie ik nu ben als mens.
Naast het runnen van een onderneming heeft het menselijke gedrag me al mijn hele leven geboeid. Ik ben nieuwsgierig naar het hoe en waarom van ons gedrag.
In 2009 heb ik een carrièreswitch gemaakt en ben ik mijn eigen praktijk gestart coaching, therapie en trainingen. Ik heb mij ontwikkeld tot Enneagram coach, Body en mind language-coach/therapeut en Hypnotherapeut. En ik ben gecertificeerd als Enneagram en Body en Mind Language docent.
Het visitatieschap ervaar ik als een uitstapje. Even uit de praktijk en onderweg zijn. Sparren met collega’s over ons vakgebied en elkaar mogen inspireren. Ons vakgebied verandert voortdurend en ik vind het belangrijk om mijzelf scherp te houden en te blijven ontwikkelen. Nu als visiteur verbonden aan Visie-tatie hoop ik ook mijn kennis en ervaringen te kunnen delen met andere therapeuten uit de complementaire zorg. Om met elkaar verder te ontwikkelen en te groeien tot (nog meer) professionele therapeuten in de complementaire zorg.
Ik hoop dan ook jou binnenkort te mogen ontmoeten.

Sharella Hanst

Na verschillende reorganisaties en banenswitch in het bedrijfsleven heb ik in 2010 besloten mijn eeuwige droom te verwezenlijken. Namelijk voor mezelf beginnen. Ik had nog geen idee hoe dit aan te pakken en welke kant op te gaan. Wat ik wel wist was dat de uitdagende en waardevolle ervaring die ik had opgedaan in de toeristische branche, ICT-sector en logistiek bedrijf, mij niet hebben geleid tot het vinden van mijn droombaan. Een jaar later had ik antwoord op mijn vraag. Ik heb me omgeschoold tot massagetherapeut en volgde enkele jaren later ook de opleiding orthomoleculaire therapie. Zo begon ik als zelfstandige in de complementaire branche. Al snel realiseerde ik me dat ondernemerschap net zo belangrijk was in mijn bedrijf als het therapeutschap. Het was een worsteling om mijn weg als ondernemer te vinden, maar door het ondernemingshap te omarmen werd het werken in mijn eigen bedrijf mijn leukste baan ooit. Toen ik mijn eerste visitatie kreeg in 2020, was het de proef op de som. Ik kon nu zien hoe ik er daadwerkelijk voor stond als ondernemer en tot mijn grote verbazing was ik dik geslaagd. Ik kreeg aanvullend advies om de kwaliteit en de professionaliteit van mijn bedrijf naar een hoger niveau te brengen en ging hiermee gelijk aan de slag. Met mijn zaken nog beter op orde ontstond er als vanzelf meer ruimte voor mijn therapeutische werkzaamheden in mijn praktijk. Toen ik kort na mijn eigen visitatie gevraagd werd om zelf te gaan visiteren voor Visie-tatie vond ik het een eer en ook een grote uitdaging maar tegelijkertijd een mooie manier om andere collega’s in de complementaire zorg te helpen de kwaliteit en de professionaliteit van hun praktijk naar een hoger niveau te tillen.

Irma van Cappelle

Met mijn brede interesse is het niet zo gek dat ik ervaring heb opgedaan in diverse vakgebieden. Toerisme, de collectieve pensioenwereld en het complementaire veld zijn mij allemaal niet vreemd.
Na een aantal jaren een eigen praktijk op het gebied van orthomoleculaire therapie gehad te hebben, heb ik een secretariaat gerund. Dat was weer een beetje terug naar mijn roots en passie, van niets iets maken en het ontzorgen van mensen met betrekking tot de (financiële) administratie. Ook zaken regelen en organiseren vind ik erg leuk om te doen.
Zo ben ik ook bij Visie-tatie terecht gekomen en ik heb er zin in om de administratie soepel te laten verlopen zodat er veel mooie visitaties kunnen plaatsvinden.

Wil je ook werken als visiteur?

Neem dan contact met ons op via info@visie-tatie.nl. Wij sturen je dan informatie over de functie.

Schuiven naar boven