Visie

Binnen het veld van de complementaire gezondheidszorg zijn veel ontwikkelingen gaande. Overheid en zorgverzekeraars stellen eisen om de zorg betaalbaar en veilig te houden. Wij zien dat veel therapeuten zich verder professionaliseren. De beroepsverenigingen en de koepels stellen criteria – mede op basis van de geldende wet- en regelgeving – waar therapeuten aan dienen te voldoen. Zij ondersteunen en stimuleren therapeuten daarmee om zorg te bieden op een kwalitatief hoogstaand niveau.

Visitaties zijn gericht op de bewaking en verbetering van de kwaliteit en professionaliteit van de zorg.

Visie-tatie staat voor onafhankelijke visitaties. Wij verzorgen visitaties in opdracht van beroepsverenigingen, maar ook op verzoek van koepels of individuele therapeuten. Wij toetsen in eerste instantie of een therapeut voldoet aan de vereisten en richten ons daarbij voornamelijk op de organisatie van het zorgverleningsproces en de praktijkvoering. Visie-tatie wil echter meer bieden. Wij zien visitaties niet alleen als controle mechanisme, maar wij willen er met onze visitaties ook toe bijdragen dat de complementaire gezondheidszorg naar een hoger niveau wordt getild. Een visitatie moet voor alle betrokken partijen toegevoegde waarde hebben op het gebied van kwaliteit en professionaliteit. Wij noemen dat visitatie met visie.

Schuiven naar boven