Ondersteuning

De visiteurs van Visie-tatie zijn zelf ook allemaal therapeut en hebben hun eigen praktijk (gehad). Ook zien wij dagelijks hoe andere therapeuten hun praktijk vormgeven. Met plezier delen wij onze kennis en ervaring over een aantal vraagstukken waar veel van ons mee te maken hebben. De informatie op deze bladzijde is bedoeld als advies. Informatie over regelgeving vind je hier.

Effect = Kwaliteit x Acceptatie

Geregeld horen wij van therapeuten dat het werken met een behandelplan lastig is in de complementaire zorg. Aan het begin van een behandeltraject valt niet altijd aan te geven hoe het behandeltraject er precies uit gaat zien of wat de resultaten van de therapie zullen zijn. Per sessie wordt gekeken wat er op dat moment nodig is. Dat maakt het lastig om vooraf concrete afspraken te benoemen. Maar tegelijkertijd zijn er altijd verwachtingen over en weer tussen de cliënt en de therapeut. Die worden veelal tijdens het intake gesprek besproken. Het is aan te raden om een aantal van deze onderwerpen ook op papier of per mail mee te geven. Wij hebben een voorbeeld gemaakt van dergelijke praktijkregels. Je kunt ze uiteraard aanvullen met uitleg over jouw behandelwijze of bepaalde onderwerpen toevoegen of weglaten.

Algemene voorwaarden zijn de zogeheten kleine lettertjes bij een gesloten overeenkomst. Elke onderneming of praktijk heeft algemene voorwaarden nodig bij het doen van zaken. Met name ondernemers die regelmatig met meerdere opdrachtgevers, klanten en leveranciers op dezelfde manier zaken doen, doen er goed aan om algemene voorwaarden te hanteren. Zorgverleners in de complementaire zorg zijn daar een heel duidelijk voorbeeld van. Maar waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk? Er zijn een aantal redenen te noemen waarom je praktijk beslist algemene voorwaarden moet (laten) opstellen.

Besparing van tijd

Algemene voorwaarden zijn regels die je standaard wilt laten gelden bij het sluiten van overeenkomsten. Op deze manier hoef je niet bij elke overeenkomst opnieuw in gesprek te gaan over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, het annuleren van afspreken, de klachtenprocedure, de behandelovereenkomst et cetera. Hierdoor hoef je als ondernemer niet bij elke nieuwe bestelling opnieuw je kostbare tijd te besteden aan het bespreken van de (standaard)afspraken. Deze zijn dan namelijk al vastgelegd in je algemene voorwaarden, welke standaard gelden bij elke door jou gesloten overeenkomst (Lees: behandeltraject of zorgplan). Voorwaarde is natuurlijk wel dat degene met wie je een overeenkomst sluit, uw algemene voorwaarden accepteert. Dat je cliënten/patiënten akkoord gaan met je algemene voorwaarden kan je bijvoorbeeld opnemen in een behandelovereenkomst. Dan sla je meerdere vliegen in één klap.

Voorkomen en uitsluiten van risico’s

In het dagelijks leven leest bijna niemand de algemene voorwaarden, terwijl de algemene voorwaarden toch onderdeel uitmaken van de overeenkomst. In de algemene voorwaarden staan namelijk de rechten en verplichtingen van de partijen bij de overeenkomst uitgewerkt. In het geval een partij zich niet aan de verplichtingen uit het contract houdt, dan komt al snel het belang van de algemene voorwaarden naar boven. Doordat je als ondernemer standaard uw algemene voorwaarden hanteert, zal jouw onderneming/praktijk worden beschermd tegen de risico’s die het ondernemen met zich meebrengt. Het risico van juridische conflicten wordt hiermee verkleind.

Je doet er dan ook goed aan om bijvoorbeeld je aansprakelijkheid voor een deel te beperken of uit te sluiten in de algemene voorwaarden. Daarnaast kan je bepalen dat jouw algemene voorwaarden altijd gelden boven de algemene voorwaarden van een andere contractspartij.

*: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze voorbeelden.

Wanneer er minderjarige cliënten behandeld worden, is toestemming vereist door de ouders. Wij adviseren deze toestemming van beide ouders schriftelijk vast te leggen. Je kunt hier een voorbeeld downloaden van een formulier toestemming ouders.

Ook de RBCZ heeft een tweetal voorbeelden gemaakt van een behandelovereenkomst bij minderjarigen. 

De RBCZ heeft twee voorbeelden opgesteld voor het maken van een behandelovereenkomst.

Het verschilt per beroepsvereniging welke vereisten er worden gesteld aan de website. Los daarvan kan er veel gezegd worden over wat wel en wat niet handig is op een website. Veel (potentiële) cliënten zoeken op het internet naar een therapeut. Een website kan dus echt een belangrijk middel zijn om jouw praktijk goed onder de aandacht te krijgen. Daarnaast is een website een handige manier om praktische informatie ook schriftelijk te communiceren.

 • Zorg dat jouw website past bij wie jij bent en wat jij in jouw praktijk te bieden hebt. Maak het persoonlijk en laat zien wie je bent.
 • Als je veel kennis en ervaring hebt met bepaalde gezondheidsklachten of ziektebeelden, benoem dit onderwerp dan ook op je website. Of laat één van jouw cliënten aan het woord over wat de therapie voor hem of haar betekend heeft. Het komt veel sterker over wanneer je aangeeft dat je iemand goed kan ondersteunen bij bijvoorbeeld burn-out klachten of allergieën, dan wanneer je dat vaag houdt of wanneer je aangeeft dat jouw therapievorm kan ondersteunen bij bijna alle voorkomende klachten. Maak keuzes en communiceer dat.
 • Vergeet niet dat de meeste potentiële cliënten niet dezelfde kennis en ervaring hebben op het gebied van holistische denkwijzen en het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Woorden die voor ons vanzelfsprekend zijn (heling door bewustwording of met aandacht luisteren naar een klacht) kunnen voor hen een heel andere betekenis hebben. Wees dus zo concreet mogelijk over jouw behandelwijze en wat de cliënt daar aan heeft.
 • Het is sterk aan te bevelen om de tarieven en vergoedingsmogelijkheden te vermelden op de website. Er kan bijvoorbeeld overwogen worden om een link te plaatsen naar het vergoedingenoverzicht op de website van jouw beroepsvereniging. 
 • Verder is het aan te raden om in ieder geval naast de informatie over de behandelingen ook klacht- en tuchtrecht, de privacyverklaring en je lidmaatschap bij de beroepsvereniging te benoemen.
 • Hou teksten kort en bondig; veel lezers hebben de neiging af te haken wanneer er lange lappen tekst op een website staan.
 • Gebruik foto’s. Wij hebben wel eens met een PR specialist gesproken over websites en nieuwsbrieven. Haar advies was: Gebruik foto’s, foto’s en dan nog meer foto’s.
 • Op de website van MijnDomijn staat een artikel over wat jij kan doen voor de vindbaarheid van jouw website (SEO).

Het ontwerpen van een website kan op vele verschillende manieren en is meestal niet een specialiteit van ons als therapeuten. Je kunt het uitbesteden of je kunt je website zelf ontwerpen. Wat je kiest heeft veel invloed op de kosten, de technische mogelijkheden en de uitstraling. Het is dus verstandig de mogelijkheden goed te onderzoeken. Wij geven je graag wat informatie om mee te nemen in jouw beslissingen over een te bouwen website.

 • Als je zelf handig bent met de computer, kan het een betere (goedkopere) keuze lijken om een gratis ontwerp programma zoals WordPress of Joomla te gebruiken en zelf aan de slag te gaan. Realiseer je dan wel dat dit soort programma’s niet alleen populair bij gebruikers, maar ook bij hackers. Daarom is het van belang dat je updates bijhoudt en bijwerkt op jouw website. Dit wordt vaak over het hoofd gezien dat dit nodig is. Een ‘gratis’ website vergt dus meer onderhoudt.
 • Op de website van Mijndomein vind je uitleg over de verschillen tussen een drietal programma’s waarmee je zelf een website kunt maken (Joomla, Drupal en WordPress).
 • Wanneer je het uitbesteedt, kan een programmeur speciaal voor jouw een website van begin tot einde programmeren. Dit kan een dure optie zijn. Maar er zijn ook bedrijven die een website voor jou kunnen maken door gebruik te maken van standaard voorwerk. Zij vullen dan een website met jouw logo en voorkeuren qua lay-out en teksten. Vaak zijn er dan nog steeds heel veel keuzes te maken, waardoor de website toch een unieke en eigen uitstraling krijgt. Deze website van Visie-tatie is ook op deze manier gemaakt. Eerst heeft een grafisch ontwerper een professioneel logo voor ons ontwikkeld. En daarna heeft onze webbouwer deze website gecreëerd op basis van een template die hij reeds eerder ontwikkeld had. Daarmee hoeft een website niet duurder te zijn dan een paar honderd euro.
 • Wanneer je het bouwen van je website uitbesteedt, vergeet dan niet zaken met de bouwer te bespreken zoals hoe de website later aangepast kan worden. Wil je kleine tekstuele aanpassingen zelf kunnen doen of wil je alles uitbesteden? Bespreek ook welke keuzes van invloed zijn op de vindbaarheid van de website en hoe de website eruit zal zien op een smartphone of tablet.
Schuiven naar boven