Werkwijze visitaties

De werkwijze van Visie-tatie is erop gericht om de therapeut bewust te laten worden van de eigen professionaliteit en de daarbij horende vereisten. Samen met de therapeut zal gekeken worden naar de huidige stand van zaken. Indien nodig worden de mogelijkheden tot verbetering van kwaliteit en professionaliteit in de praktijkvoering besproken. Mocht een praktijk op bepaalde punten niet voldoen, zal met de therapeut worden afgesproken voor welke datum deze op orde moeten zijn. Dit wordt afgestemd met de betrokken opdrachtgever.

De visitatie omvat de volgende stappen:

  1. De therapeut ontvangt nadere informatie over de visitatie en een link naar de vragenlijst.
  2. De therapeut vult de digitale vragenlijst in.
  3. Het bezoek vindt plaats (de praktijk wordt bezichtigd en de vragenlijst wordt besproken).
  4. De therapeut en de beroepsvereniging ontvangen een rapportage.

De digitale vragenlijst

Visie-tatie werkt met een IT systeem voor de vragenlijst. Dit maakt het niet alleen makkelijk voor de therapeut om de vragen te beantwoorden. De resultaten kunnen bovendien goed in kaart worden gebracht en geanalyseerd. De afbeelding hieronder is een voorbeeld van een invulscherm van de vragenlijst.

Voorbeeld van vragenlijst 11
Schuiven naar boven